Obchodní podmínky

I. Objednání

 1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká dodáním zboží objednateli.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.
 3. Technickým provozovatelem internetových stránek www.bezva-lekarna.cz  je společnost Walmark, a.s., IČO: 00536016.
 4.  Objednatelem zboží na serveru Bezva Lékárna (www.bezva-lekarna.cz) může být jen fyzická osoba starší 18 let.

II. Dodací podmínky

 1. Zboží bude dodáno na místo určení a zvoleného dodání dle objednávkového formuláře. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
 2. Standardní doba dodání je 1 - 3 pracovních dní. Pokud je doba dodání delší, je informace o délce dodání u konkrétního zboží.
 3. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
 4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží se již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena. O této skutečnosti bude kupujícího ihned informovat.

III. Platební podmínky a cena

 1. Zboží je splatné v hotovosti při předání zboží.
 2. Každá objednávka bude evidována v systému, pro možné stanovení individuálních slev dle objemu a množství zakázek od téhož zákazníka
 3. Pokud se na zboží vztahuje recyklační poplatek, je tento zahrnut v ceně zboží.

IV. Cena za dopravu a doprava zdarma

 1. Cena dopravy je 95.- Kč i s DPH při přepravě Českou Poštou nebo 107.- Kč při přepravě kurýrní službou DPD.
   
 2. Při celkové ceně objednávky nad 690,- Kč i s DPH, je doprava zdarma.
  Pokud kupující odstoupí od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, prodávající je oprávněn požadovat úhradu této dopravy.

V. Reklamace

 1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího a to e-mailem na adresu info@bezva-lekarna.cz. Je nutný popis a rozsah vady.
 2. V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte zboží a sepište rozsah poškození a nechte podepsat dopravcem (nejlépe i nafoťte). Ihned nás o této skutečnosti informujte!
 3. Reklamované zboží musí být doručeno do místa podnikání prodávajícího s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.
 4. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
   
 2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
   
 3. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm.

VII. Informace o zboží

 1. Informace o zboží jsou získávány od výrobce. Změny v parametrech, popisu nebo změně obrázku nejsou důvodem k reklamaci.
 2. Prodávající upozorňuje, že "věrnost barev" na fotografiích nemusí naprosto přesně odpovídat realitě a je závislé i na kvalitě monitoru kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu. V tom případě je kupující povinen uhradit přepravní náklady a cena zboží mu bude vrácena formou převodu na účet.
 2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
 3. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Bezva Lékárna © 2018